SEKILAS INFO
20-05-2022
  • 4 bulan yang lalu /
  • 1 tahun yang lalu /   Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender...
  • 2 tahun yang lalu / PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK NEGERI 3 BANYUMAS 2020/2021
1 ADINDA MARESTA 1175 Semester Gasal Semester Genap
2 ADLIYAUL FATIH AWLIYA PUTRA SUROSO 1176    
3 Ahmad Ragil Hibatulloh 1177    
4 AJI RISTIA BUDI 1178    
5 Arya Gangga Wijaya 1179    
6 BULAN SUNDARI 1180    
7 Dafa A’uliya Adi Hisam Mudin 1181    
8 DANANG RUJITO 1182    
9 DANU FAJAR MAULANA 1183    
10 Desyea Nur Oktavia 1184    
11 Emas Kartapuspanegara 1185    
12 FEGA NURRAHMAWATI 1186    
13 GUNAWAN TRI CAHYONO 1187    
14 HAMZZI ARZILAN 1188    
15 IKBAL ALIFUDIN SETIADI 1189    
16 JENI ROMADONA 1190    
17 Khansa Al Faruq Putra 1191    
18 Ludiarto Pangestu 1192    
19 MARDANIL HAQIM 1193    
20 Maria Sumartin 1194    
21 MUHAMAD NAUFAL ALFIN ISLAMI 1195    
22 MUHAMMAD FATWA NURHAMID 1196    
23 Prayoga Nur Rizki 1197    
24 Rafi Dwi Fauzi 1198    
25 RAPRIDA WIDOYO 1199    
26 RIDWAN HENDI SAPUTRO 1200    
27 SAIF ALIFAN 1201    
28 SALSABILA KARTIKA PANGESTI 1202    
29 SAPUTRA PERASTIYO PRATAMA 1203    
30 TAAT BUDI LAKSONO 1204    
31 Taufik Kurniawan 1205    
32 TEGAR ARDI NUGROHO 1206    
33 YANFA YUSVA TRI PAMUNGKAS PUTRA SUSILO 1207    
34 Yohanes Rizky Rafael 1208